Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy / sanitariuszy szpitalnych

Podstawa prawna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza/sanitariusza szpitalnego powinien posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy oraz co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest do pracowników lub kandydatów na pracowników na stanowisku sanitariusz/sanitariusz szpitalny.

Program nauczania:

l.p. Nazwa przedmiotu Ilość godzin
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 4
2. Podstawy psychologii choroby 2
3. Normy etyczno-prawne obowiązujące w pracy 2
4. Postępowanie w nagłych wypadkach 10
5. Aseptyka 6
6. Antyseptyka 6
7. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk 5
8. Toaleta, ubieranie i rozbieranie pacjenta 7
9. Zmiana ułożenia pacjenta 5
10. Transport pacjenta 2
11. Postępowanie z pojemnikami na materiał biologiczny 6
12. Sporządzanie roztworów roboczych środków dezynfekujących 6
13. Utrzymanie czystości oddziału z uwzględnieniem stref sanitarnych 6
14. Postępowanie z brudną bielizną i jej transport 3
15. Rozdawanie i zbieranie tac z posiłkami 2
16. Dostarczanie materiałów oraz odbieranie wyników z pracowni diagnostycznych 3
17. Transport leków itp. 3
18. Transport dokumentacji medycznej 2
19. Zajęcia praktyczne 160
RAZEM: 240

 

Cykl kształcenia:

1 semestr, tryb wieczorowy lub niestacjonarny

Opłaty za kurs:

  • Opłata semestralna wynosi – 1.500,00 zł
  • wpisowe – 100,00 zł

10% zniżki przy wpłacie całości opłat za kurs

Warunki przyjęcia:

  • wypełnienie podania o przyjęcie na kurs
  • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej

Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie kursu zaliczeń.

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie na druku MEN o Ukończeniu Kursu Kwalifikacyjnego dla Sanitariuszy/Sanitariuszy Szpitalnych.

Osoba kończąca kurs Kwalifikacyjny dla Sanitariuszy/Sanitariuszy Szpitalnych będzie kompleksowo przeszkolona z zakresu wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku Sanitariusza/Sanitariusz Szpitalnego wedle współcześnie obowiązujących standardów zawodowych oraz norm prawnych. Profesjonalna kadra oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne gwarantują najwyższy poziom kształcenia.

Kurs Kwalifikacyjny dla Sanitariuszy/sanitariuszy szpitalnych umożliwia ubieganie się o pracę na stanowisko sanitariusza/sanitariusza szpitalnego m.in. w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalach, Przychodniach, NZOZ-ach, Domach Pomocy Społecznej, Domach Starców, Domach Dziecka, Hospicjach, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej oraz jest gruntownym przygotowaniem osób pracujących w szpitalnych serwisach sprzątających.

 

Pliki do pobrania:

wzór podania.pdf

program szkolenia.pdf

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „DEHAG extra” w Białymstoku

Profesjonalne kursy zawodowe. Profesjonalna kadra i doskonała baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć teoretycznych jak i praktycznych.

2023 © Ośrodek Kształcenia Zawodowego „DEHAG extra” w Białymstoku