Skip to main content

Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy

Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy / sanitariuszy szpitalnych

Podstawa prawna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza/sanitariusza szpitalnego powinien posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy oraz co najmniej 6 miesięczny staż pracy w zawodzie

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest do pracowników lub kandydatów na pracowników na stanowisku sanitariusz/sanitariusz szpitalny.

Program nauczania:

l.p. Nazwa przedmiotu Ilość godzin
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 4
2. Podstawy psychologii choroby 2
3. Normy etyczno-prawne obowiązujące w pracy 2
4. Postępowanie w nagłych wypadkach 10
5. Aseptyka 6
6. Antyseptyka 6
7. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk 5
8. Toaleta, ubieranie i rozbieranie pacjenta 7
9. Zmiana ułożenia pacjenta 5
10. Transport pacjenta 2
11. Postępowanie z pojemnikami na materiał biologiczny 6
12. Sporządzanie roztworów roboczych środków dezynfekujących 6
13. Utrzymanie czystości oddziału z uwzględnieniem stref sanitarnych 6
14. Postępowanie z brudną bielizną i jej transport 3
15. Rozdawanie i zbieranie tac z posiłkami 2
16. Dostarczanie materiałów oraz odbieranie wyników z pracowni diagnostycznych 3
17. Transport leków itp. 3
18. Transport dokumentacji medycznej 2
19. Zajęcia praktyczne 160
RAZEM: 240

 

Cykl kształcenia:

1 semestr, tryb wieczorowy lub niestacjonarny

Opłaty za kurs:

  • Opłata semestralna wynosi – 1.500,00 zł
  • wpisowe – 100,00 zł

10% zniżki przy wpłacie całości opłat za kurs

Warunki przyjęcia:

  • wypełnienie podania o przyjęcie na kurs
  • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej

Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie kursu zaliczeń.

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie na druku MEN o Ukończeniu Kursu Kwalifikacyjnego dla Sanitariuszy/Sanitariuszy Szpitalnych.

Osoba kończąca kurs Kwalifikacyjny dla Sanitariuszy/Sanitariuszy Szpitalnych będzie kompleksowo przeszkolona z zakresu wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku Sanitariusza/Sanitariusz Szpitalnego wedle współcześnie obowiązujących standardów zawodowych oraz norm prawnych. Profesjonalna kadra oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne gwarantują najwyższy poziom kształcenia.

Kurs Kwalifikacyjny dla Sanitariuszy/sanitariuszy szpitalnych umożliwia ubieganie się o pracę na stanowisko sanitariusza/sanitariusza szpitalnego m.in. w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalach, Przychodniach, NZOZ-ach, Domach Pomocy Społecznej, Domach Starców, Domach Dziecka, Hospicjach, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej oraz jest gruntownym przygotowaniem osób pracujących w szpitalnych serwisach sprzątających.

 

Pliki do pobrania:

wzór podania.pdf

program szkolenia.pdf

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam