Kurs zawodowy fryzjerski

Adresaci:

Kurs zawodowy z zakresu fryzjerstwa skierowany jest do osób, które pragną nauczyć się fryzjerstwa damsko-męskiego od podstaw. Uczestnikiem kursu może być osoba, która posiada wykształcenie minimum zawodowe.

Cel kursu:

Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania usług związanych z fryzjerstwem.

Słuchacze otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego wydane na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) oraz świadectwo uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie fryzjer.

Program nauczania:

l.p. Zakres tematyczny Ilość godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1. Stylizacja 10 30
2. Podstawy przedsiębiorczości 30 -
3. Higiena zawodowa 35 -
4. BHP 20 -
5. Technologia z chemią 105 -
6. Zajęcia praktyczne męskie - 150
7. Zajęcia praktyczne damskie - 320
RAZEM: 200 500

 

Cykl kształcenia:

700 godz. zajęć, tryb wieczorowy/dzienny

Uwaga! Maksymalny okres trwania kursu do sześciu miesięcy.

Opłaty za kurs:

4.500,00 zł - płatne w trzech ratach.

Warunki przyjęcia:

  • wypełnienie podania o przyjęcie na kurs
  • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty pierwszej raty czesnego

Pliki do pobrania:

wzór podania.pdf

Program szkolenia.pdf

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „DEHAG extra” w Białymstoku

Profesjonalne kursy zawodowe. Profesjonalna kadra i doskonała baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć teoretycznych jak i praktycznych.

2023 © Ośrodek Kształcenia Zawodowego „DEHAG extra” w Białymstoku